Taekwondo Suriname, krijgskunst

Taekwondo Suriname

Zie voor aankondigingen onder menu keuze  Facebook

 

Arthy Lie’s Taekwondo School

In Suriname werd Taekwondo in 1968 geintroduceerd door Dhr. Terry Agerkop, die startte met de eerste TKD school “Hwarang Do”. Na diens vertrek naar uit Suriname werd de school overgenomen door Dhr. Eric Lie (thans grootmeester 7e dan) die later de naam veranderde in Eric Lie’s TKD. Een school waar velen Taekwondo hebben geleerd. Deze school kenmerkt zich door de strakke discipline en het vasthouden aan de vele mooie principes van deze edele sport. Daar wij ontsproten zijn uit de Surinaamse Leerschool van Eric Lie zijn wij vastbesloten alle waarden en principes binnen de sport hoog te houden.

Dat betekent dat wij bezig zijn onze studenten niet alleen de technische kant van Taekwondo Suriname aan te leren maar ook de morele waarden zoals:

1. Hoffelijkheid (Ye Lin): beleefd zijn en een gevoel van rechtvaardigheid aanmoedigen.

2. Zuiverheid (Yom Chi): eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen.

3. Volharding (In Nae): het geduld om nooit op te geven.

4. Zelfbeheersing (Guk Gi): de controle over daden, emoties en verlangen.

5. Onbedwingbare geest (Baekjul Boolgool): het behouden van bescheidenheid en eerlijkheid in elke situatie en het aangaan van confrontaties zonder angst of aarzeling.

Regels van de Taekwondo Suriname school zijn:

Binnen de school dragen wij alles wat wij doen op aan onze Hemelse Vader.
Wij weten dat niets zal lukken als wij dat niet doen.

verder is belangrijk:
– eerlijkheid
– hoffelijkheid
– beleefdheid
– liefde voor elkaar
– onthouden van alcoholische dranken en sigaretten
– arrogantie wordt afgestraft
– eerbied en respect voor de ouderen, elkaar en de hoge banders.

De studenteneed Taekwondo Suriname School:
– Ik zal de instructeur en de hogere banders respecteren
– Ik zal strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid
– Ik zal tkd nooit misbruiken
– Ik zal helpen bouwen aan een vredige wereld
– Ik zal de principes van tkd in stand houden

De Surinaamse taekwondobeoefenaar moet proberen zijn leven in balans te brengen, waarbij zijn acties in evenwicht zijn met de energie van het leven. Het beoefenen van deze technieken kan worden beschouwd als een methode om je zelf te blijven ontwikkelen.

Taekwondo in Suriname is meer dan alleen zelfverdediging en mentale sturing: taekwondo is de manier van leven met het doel een bepaalde houding te ontwikkelen die kan worden toegepast in alle facetten van het leven.

Deze gedachte vindt zijn wortels in de boeddhistische levensbeschouwing, waar de nadruk ligt op zelfbeheersing van lichaam en geest. Wanneer twee tegengestelde krachten in balans zijn, ontstaat harmonie. Zoals de controle over emoties en daden.

Taekwondo is een vorm van ongewapende vechtkunst.

Letterlijk vertaald betekent tae =voet, kwon = hand of vuist en do =de manier of de weg.

Taekwondo is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid.

De Grondlegger van de moderne Tae-Kwon-Do is Generaal Choi Yong Hee.

 

Taekwondo Suriname

Arthy Lie

taekwondo Suriname Arthy Lie

World Taekwondo